Vi vill höra din näras livshistoria

Tänd ett ljus söker tio personer till minnespanel 

Under hösten vill vi höra den spännande livshistorien om någon som du haft nära och förlorat. Så här går det till:

1. Fyll i dina uppgifter nedan och skicka in till oss senast 25 oktober. Dela och gilla oss även på Facebook där vi annonserar ut deltagarna i minnespanelen.

2. Du får ett mail från oss där du sedan i lugn och ro kan skriva om personen du vill hedra. 

3. Vår jury väljer ut tio personer till minnespanelen som får en gravljuständning var under kommande året. Av dessa tio personer kommer tre berättelser att väljas ut vilka erhåller tre gravljuständningar kommande året. Dessa tre berättelser vill vi gärna höra mer om och skulle vara glada om vår skribent får intervjua dig?

Juryn består av: 

  • Thomas Sjöstrand, Tänd Ett Ljus
  • Lars Rothman, Tänd Ett Ljus
  • Tina Bilock, Lars Bilocks Minnesfond
  • Ulf Lernéus, Sveriges Begravningsbyråers Riksförbund

Tänd Ett Ljus är ett privatägt och helsvenskt företag som specialiserat sig på att göra det möjligt för vem som helst, när som helst och var som helst i världen man befinner sig, att tända ett ljus på en speciell gravplats. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi en mycket lång erfarenhet av minnestraditioner för avlidna varav ljuständning är en.